علي شفيعى زاده: توقع برخورد شديدترى با فيروز كريمى داشتيم

رئيس هيأت مديره باشگاه استقلال اهواز گفت: فيروز كريمى مثل يك سرباز بايد در خدمت پادگان ما باشد. على شفيعى زاده اظهار داشت: كميته انضباطى هميشه عادلانه راى داده است. با صدور اين راى، حقانيت استقلال اهواز ثابت شد و اين مسأله باعث سربلندى باشگاه و هوادارانش است. وى افزود: توقع برخورد شديدترى با فيروز كريمى داشتيم. اينكه اعلام شده با باشگاه استقلال اهواز قرارداد دارد، خيلى باب طبع ما نيست. شفيعى زاده با اشاره به جريمه يك ميليون تومانى فيروز كريمى، عنوان كرد: در ۳ بازى گذشته فقط يك امتياز كسب كرديم. اكنون حاضرم ۳۰۰ ميليون تومان به حساب فدراسيون واريز كنم و ۶ امتياز به جمع امتيازات ما اضافه كنند. چنين چيزى امكان دارد؟ تيم ما قبل از جدايى كريمى روى دور برد بود. فقط براى يك هفته آوردن تيم به تهران، ۲۰ ميليون تومان هزينه كرديم. وى افزود: فيروز كريمى در ۳ هفته گذشته اعصاب همه ما را به هم ريخت و استقلال اهواز ۸ امتياز هم از دست داد. طبق بندى كه در قرارداد اين مربى وجود دارد، بايد جبران خسارت كند. وى افزود: امروز شكايت جديدى از فيروز كريمى به كميته انضباطى ارائه مى كنيم و درخواست برخورد شديد با اين مربى را خواهيم داشت. كريمى بايد متوجه باشد كه كشور قانون دارد. رئيس هيأت مديره استقلال تصريح كرد: فيروز كريمى بايد در اسرع وقت خود را به دفتر باشگاه در اهواز معرفى كند. هيچ جلسه اى با اين مربى در تهران نخواهيم داشت. چطور زمانى كه مى خواهند پول بگيرند، به راحتى به خوزستان مى آيند. فيروز كريمى بايد بداند از اكنون مثل يك سرباز بايد در خدمت پادگان استقلال اهواز باشد. شفيعى زاده در خصوص اينكه احتمال دارد به كريمى رضايتنامه بدهند تا اين مربى به استقلال تهران برود، گفت: بايد ابتدا با او جلسه داشته باشيم. همه چيز به نحوه برخورد كريمى بستگى دارد. وى ادامه داد: اگر اين مربى مثل گذشته رفتار كند، برخورد شديدترى با او خواهيم داشت اما اگر قبول كند كه اشتباه كرده و مشاورانش به او مشاوره غلط داده اند، قضيه به شكل ديگرى پيش خواهد رفت.

http://www.ipna.ir/Images/News/Larg_Pic/4-4-1386/IMAGE633183824696873312.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید