دوپینگ این بار در شطرنج !

 

chess.jpg

گل بود به سبزه نیز آراسته شد، دوپینگ در شطرنج را نداشتیم که اتفاق افتاد تا شطرنج‌بازها هم از قافله عقب نمانده باشند.

دو شطرنج‌ باز ایرانی در مسابقات دبی تخلف و به عبارتی تقلب کردند تا از سوی مسئولین شطرنج این کشور دچار محرومیت همیشگی شوند.

بنابراین گزارش در دور ششم دهمین دوره جام بین‌المللی شطرنج امارات، سرداور فیلیپینی مسابقات مچ مهرداد سادات نجفی و علیرضا رفیعی از کشورمان را که با تلفن همراه تقلب می کردند، گرفت تا این دو شطرنجباز از مسابقات اخراج شوند.
کاستو آباندو از فلیپین ابتدا به بازی مهرداد سادات نجفی مشکوک و سپس متوجه عمل غیر قانونی وی می شود و به مسئولان برگزاری مسابقات گزارش می کند.

مسئولین فیده در مورد تخلفات مهرداد سادات نجفی و علیرضا رفیعی و محرومیت های احتمالی آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

(مهرداد سادات نجفی = محمد سادات نجفی) : مهرداد سادات نجفی در اصل محمد سادات نجفی است .

تاریخ خبر : ۱۳۸۷.۱.۲۵

/ 0 نظر / 21 بازدید