بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگا فوتبال آلمان شد

 

 

٢٨/٢/١٣٨٧

نورنبرگ ٠-٢ (بوردون ٢٠ و ۶١)

لورکوزن ٠-١ (روزنبرگ ٨٠)

بایرن مونیخ ۴-١ هرتا برلین (تونی ٣و٢٨و۶٠و ریبری ٣٣ - دوموچیسکی ٨۴)

اشتوتگارت ٢-٢ بیلفلد (ماریو گومز (÷) ٧۵ و فیسچر ٨۵ - تسچه ١٠ و ایگار ٧٨)

هانوفر ۴-٠ کوتبوس (بروجینک ٢۴ و استاینر ۴۵ و برجانتین ۵٩ و بللیچ ٩٠)

دورتمند ٢-۴ (فری ٢۵و۶٩ - ریتر ٣ و مارسلینیو ۶ و شافر ۶٢ و گرافیته ٧٧)

هامبورگ ٧-٠ کارلسروهه (ون در فارت (÷)٢٣ و گوئررو ٣۵و۴٣و۴٩ و تروخوفسکی ۵٧ و الیچ ٧٨و٨٩)

بوخوم ١-٢ روستک (ماوراج ٣۶ - کرن ۴٠ و بارتلس ٧٧)

آینتراخت ۴-٢ دویسبورگ (آماناتیدیس ١٣ و فنین ١٧و٣٨ و هلر ٧٨ - نیولسکو ۵٩ و داون ٨۶)

 

جدول بوندسلیگا ١ فوتبال آلمان در هفته پایانی (هفته ٣۴) :

بایرن مونیخ ٧۶ (جام باشگاه های اروپا : مستقیم)

وردر برمن ۶۶ (جام باشگاه های اروپا : مستقیم)

شالکه ۶۴ (جام باشگاه های اروپا : غیر مستقیم)

هامبورگ ۵۴ (جام یوفا)

ولفسبورگ ۵۴ (جام یوفا)

اشتوتگارت ۵٢

بایر لورکوزن ۵١

هانوفر ۴٩

آینتراخت فرانکفورت ۴۶

هرتا برلین ۴۴

کارلسروهه ۴٣

بوخوم ۴١

بورسیا دورتمند ۴٠

کوتبوس ٣۶

آرمینیا بیلفلد ٣۴

نورنبرگ ٣١ (سقوط کرده بوندس لیگا ٢ فوتبال آلمان)

هانزا روستک ٣٠ (سقوط کرده بوندس لیگا ٢ فوتبال آلمان)

دویسبورگ ٢٩ (سقوط کرده بوندس لیگا ٢ فوتبال آلمان)

 

آقای گل بوندس لیگا فوتبال آلمان : لوکا تونی با ٢۴ گل زده.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید